De website www.bgpromotions.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links en hyperlinks, zijn eigendom van BG Promotions. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan op te slaan, te kopiëren of openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BG Promotions.

Aan de op deze website getoonde informatie wordt voortdurend met zorg en aandacht toevoegingen en aanpassingen verricht door BG Promotions. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Alle getoonde afbeeldingen op de website zijn louter ter illustratie.  Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

BG Promotions behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen die betrekking hebben op de informatie, de afbeeldingen en prijzen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De website bevat links en hyperlinks die leiden naar andere websites, welke geen eigendom zijn van BG Promotions en ook niet door ons worden onderhouden. Deze links zijn puur en alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel BG Promotions uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze sites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door BG Promotions worden onderhouden wordt afgewezen.